Чи обов’язково використовувати нові форми документів для обліку зберігання і переробки зерна

За матеріалами інтернет-видань 04.07.2021 71

15.06.2021 року набув чинності Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №728 від 08.04.2021 «Про затвердження Галузевих типових форм облікових документів, які використовуються під час зберігання і переробки зерна та продуктів його переробки». Про те, чи обов’язково їх використовувати у своїй господарській діяльності СГ, в агро-блозі AgroNews.UA розповіла адвокат, експерт в галузі земельного та аграрного права Олена Смоляк.

В ч.1 ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (документ, що містить відомості про господарську операцію, а саме про дію або подію, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства)

Правильність складання та повнота внесення відомостей про господарські операції в первинні документи є важливим моментом ведення обліку на підприємстві, адже саме ці документи пов’язанні з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Податкова має право вимагати у платника податків надати їй первинні документи, а платник податків (якщо запит податкової відповідає вимогам законодавства) зобов’язаний їй надати такі документи.

Відсутні первинні документи – відсутня певна господарська операція – під ризиком всі суб’єкти господарювання по ланцюжку. Задоволення сумнівне.

Тут все ясно та зрозуміло.

А що ж таке облікові документи?

Наразі законодавство не містить визначення облікового документа. Проте, в ч.1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  зазначено, що для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Ключовим словом тут є «можуть», що свідчить про наявність права вибору у суб’єкта господарювання вести, або не вести зведені облікові документи.

Разом з тим, якщо уважно читати Податковий кодекс України, то можна побачити, що податкова не обмежується лише аналізом та оцінкою первинних документів. Для встановлення реальності господарських операцій в хід йде все, що передбачено законодавством.

Отже, хоч і складання облікових документів є правом, а не обов’язком суб’єкта господарювання, все ж таки краще такий облік вести. Наявність облікових документів однозначно підсилить позицію платника податків перед контролюючим органом під час перевірок, чи оскарження ППР.

Тому всім суб’єктам господарювання, які діють на ринку земрна слід не забувати, що 15.06.2021 року набув чинності Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №728 від 08.04.2021 «Про затвердження Галузевих типових форм облікових документів, які використовуються під час зберігання і переробки зерна та продуктів його переробки».

Цим наказом затверджено 121 Типових форм наступних облікових документів:

1) Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості за середньодобовим зразком (типова форма N ЗХС-3);

2) Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості кожної окремої партії (типова форма N ЗХС-4);

3) Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно та олійні культури (типова форма N ЗХС-5);

4) Журнал реєстрації актів зачистки (типова форма N 7);

5) Приймальний акт на багатовагонне (багатобаржове) надходження зерна (типова форма N 14);

6) Приймальний акт на одновагонне (однобаржове) надходження зерна (типова форма N 15);

7) Наказ на відпуск (відвантаження) зерна (типова форма N 16);

8) Накладна на переміщення зерна та продуктів його переробки в межах підприємства (типова форма N 19);

9) Відомість залізничних (водних) накладних на відвантаження зерна (типова форма N 20);

10) Акт на оприбуткування зміток (типова форма N 22);

11) Акт на знищення непридатних відходів (типова форма N 23);

12)Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах (типова форма N 3ХС-28);

13)Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються (типова форма N 3ХС-29);

14) Акт зачистки (для зерна та продуктів його переробки) (типова форма N 30);

15) Акт зачистки (для кукурудзи в качанах) (типова форма N 30-а);

16) Розпорядження-акт на доробку борошна і круп, пакованих у мішки стандартною масою (типова форма N 32);

17) Розпорядження-акт на обмолот кукурудзи в качанах (типова форма N 33);

18) Розпорядження-акт на доробку зерна, насіння олійних культур (типова форма N 34);

19) Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки (типова форма N 36);

20) Книга кількісно-якісного обліку кукурудзи в качанах (типова форма N 36-а);

21) Звіт про рух зерна та продуктів його переробки, тари на підприємствах (типова форма N ЗХС-37);

22) Акт-розрахунок (типова форма N 2);

23) Акт виконання робіт з формування партії експортного зерна (типова форма N 6);

24) Посвідчення про якість зерна (типова форма N 42);

25) Картка лабораторного дослідження зерна (типова форма N 47);

26) Журнал реєстрації лабораторних досліджень середньодобових зразків під час приймання зерна (типова форма N ЗХС-49);

27) Журнал попередньої оцінки показників якості зразків зерна пшениці, відібраних на полях товаровиробників (типова форма N 50);

28) Журнал реєстрації вологості під час визначення її в сушильних шафах для зерна та продуктів його переробки (типова форма N 51);

29) Акт-рекламація (типова форма N 54);

30) Журнал реєстрації отриманих актів-рекламацій щодо розбіжностей у якості зерна та продуктів його переробки (типова форма N 55);

31) Журнал реєстрації результатів досліджень об’єктів з метою встановлення зараженості шкідниками (типова форма N 56);

32) Журнал реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним і водним транспортом (типова форма N 59);

33) Журнал спостереження за зерном, що зберігається в зерносховищах, металевих банках і в силосах елеватора (типова форма N 66);

34) Журнал реєстрації лабораторних досліджень під час сушіння зерна на зерносушарках (типова форма N 71);

35) Штабельний ярлик на зерно (типова форма N 78);

36) Журнал реєстрації лабораторних досліджень під час очищення зерна на зерноочисних машинах (типова форма N 81);

37) Журнал реєстрації лабораторних досліджень насіння кукурудзи в качанах (типова форма N 82);

38) Штабельний ярлик на насіння (типова форма N 91);

39) Журнал реєстрації лабораторних досліджень насіння (типова форма N 94);

40) Журнал обліку роботи зерносушарки за зміну (типова форма N 122);

41) Журнал перевірки лабораторного вимірювача деформації клейковини (типу ВДК) (типова форма N 123);

42) Журнал зерносушильника цеху сушіння кукурудзи в качанах (типова форма N 144);

43) Журнал змінного майстра цеху обмолоту та калібрування кукурудзи (типова форма N 145);

44) Журнал обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям (типова форма N 153);

45) Посвідчення про якість борошна та манних круп (типова форма N 40);

46) Посвідчення про якість висівок (типова форма N 40-а);

47) Картка лабораторного дослідження борошна та манних круп (типова форма N 45);

48) Журнал оперативного контролю показників якості зерна і продукції на борошномельних заводах (типова форма N 52);

49) Журнал для розрахунку середньозважених показників якості зерна та продукції (типова форма N 57);

50) Журнал спостереження за продукцією, що зберігається (типова форма N 67);

51) Журнал визначення зольності (типова форма N 68);

52) Журнал для контролю магнітних установок (типова форма N 69);

53) Журнал обліку металомагнітної домішки (типова форма N 69-а);

54) Журнал пробної випічки (типова форма N 70);

55) Штабельний ярлик на борошно, крупи (типова форма N 77);

56) Журнал обліку введення вітамінів у продукцію (типова форма N 80);

57) Журнал начальника розмелювального цеху (типова форма N 116);

58) Акт про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна (типова форма N 117);

59) Журнал реєстрації санітарного стану вагонів (типова форма N 140);

60) Журнал контролю стандартної маси продукції в тарі (типова форма N 150);

61) Посвідчення про якість круп (типова форма N 41);

62) Картка лабораторного дослідження круп (типова форма N 46);

63) Журнал оперативного контролю показників якості по круп’яному заводу (типова форма N 53);

64) Зведений лабораторний журнал по круп’яних заводах (якість зерна, круп, побічних продуктів та відходів) (типова форма N 58);

65) Журнал реєстрації лабораторних досліджень на залишковий вміст отрутохімікатів у зерні, продуктах його переробки та повітрі приміщень після їх хімічного знезараження (типова форма N 83);

66) Результат лабораторного дослідження на залишковий вміст отрутохімікатів у зерні, продукції та комбікормах (типова форма N 83-а);

67) Результат лабораторного дослідження на вміст отрутохімікатів у повітрі об’єктів під час здавання їх в експлуатацію (типова форма N 83-б);

68) Свідоцтво на гібридне насіння кукурудзи (типова форма N 84 (22 АПК));

69) Свідоцтво на насіння (типова форма N 85 (15 АПК));

70) Атестат на насіння (типова форма N 86 (16 АПК));

71) Етикетка (типова форма N 87);

72) Протокол випробування (типова форма N 88);

73) Акт відбору середніх зразків для визначення посівних якостей насіння (типова форма N 89);

74) Робочий бланк зразка насіння (типова форма N 90);

75) Розпорядження на очищення насіння (типова форма N 92);

76) Акт на об’єднання однорідних партій насіння (типова форма N 93);

77) Розпорядження на відпуск зерна в переробку (типова форма N 109);

78) Накладна на відпуск зерна в переробку (типова форма N 110);

79) Забірна картка на зерно, відпущене в переробку (типова форма N 111);

80) Накладна на здавання продукції із виробництва на склад (типова форма N 112);

81) Рапорт про виробництво потоків борошна і використання зерна на борошномельному заводі (типова форма N 113-а);

82) Рапорт про використання потоків борошна та виробництво продукції на борошномельному заводі (типова форма N 113-б);

83) Рапорт про виробництво комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі (типова форма N 114);

84) Накладна на здавання в дороблення нестандартної продукції зі складу (типова форма N 115);

85) Рецепт (склад сировини і плановий розрахунок собівартості комбікорму) (типова форма N 118);

86) Вимога-накладна на відпуск сировини зі складу у виробництво (для комбікормових заводів) (типова форма N 119);

87) Журнал змінного майстра. Звіт про роботу комбікормового заводу за зміну (типова форма N 120);

88) Виробничий акт-звіт про використання сировини та виробництво комбікормової продукції (типова форма N 121);

89) Журнал роботи елеватора та механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ) (типова форма N 124);

90) Журнал приймання та здавання змін по електроцеху (типова форма N 128);

91) Журнал роботи засобів механізації (типова форма N 129);

92) Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах (типова форма N 141);

93) Акт на відпуск кукурудзи в качанах у виробництво (у сушильні камери) (типова форма N 142);

94) Книга обліку кукурудзи, поданої у виробництво (типова форма N 143);

95) Акт інвентаризації незавершеного виробництва (сушіння, обмолот, калібрування зерна кукурудзи) (типова форма N 147);

96) Акт про зачистку виробничого корпусу та результати обробки насіння кукурудзи (типова форма N 148);

97) Накопичувальна відомість надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи (типова форма N 149);

98) Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дезінсекції (типова форма N 131);

99) Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дератизації (типова форма N 132);

100) Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції зерна, продукції й комбікормів (типова форма N 133);

101) Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезінсекції приміщень та обробки територій гербіцидами (типова форма N 134);

102) Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дератизації (типова форма N 135);

103) Акт попереднього обстеження на проведення фумігації зерна та продуктів його переробки (типова форма N 136);

104) Акт попереднього обстеження на проведення фумігації приміщень, суден, тари, брезентів, щитів та газової дератизації (типова форма N 137);

105) Журнал обліку руху отрутохімікатів по складу (типова форма N 138);

106) Вимога-накладна на хімікати (типова форма N 154);

107) Акт на виготовлення приманки для дератизаційних робіт (типова форма N 155);

108) Акт на знищення приманки (типова форма N 156);

109) Паспорт коробки протигазу (типова форма N 157);

110) Відомість зважування на автоматичних вагах (типова форма N 171-а);

111) Відомість зважування на автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагах (типова форма N 171-б);

112) Акт інвентаризації зерна та продуктів його переробки по складу (типова форма N 172);

113) Акт інвентаризації зерна та продуктів його переробки, які перебувають у дорозі (типова форма N 174);

114) Зведена відомість інвентаризації зерна, продукції по підприємству (типова форма N 175);

115) Відомість про кількість розглянутих актів зачистки щодо нестачі та надлишку зерна і продукції, затверджених керівником підприємства (типова форма N 176);

116) Протокол засідання інвентаризаційної комісії (типова форма N 177);

117) Акт інвентаризації справ з нарахування за нестачу, розтрату і крадіжку (типова форма N 178);

118) Акт інвентаризації заборгованості за натуральними позиками (із довідкою-підтвердженням) (типова форма N 186);

119) Зведена відомість інвентаризації заборгованості за натуральними позиками (типова форма N 187);

120) Матеріальна перепустка (типова форма N 196);

121) Журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, повернутих охороні під час виїзду транспорту з території об’єкта (типова форма N 200).

Зауважу, що ведення облікових документів не замінює ведення первинних документів. Більше того, вся інформація, що міститеметься в облікових документах повинна підтверджуватись первинними документами.


Поділитися текстом в мережах:
Репости вітаються !
>>> Підписуйтесь на нашу Фейсбук-сторінку
>>> Читайте нас в Telegram
>>> Підбірка новин сайту в GoogleNews
>>> Статті з газети Фермер Придніпров'я

Коментарі (0)


Новини ОТГ